Finansowanie Strukturalne

Jesteśmy partnerem dla firm i instytucji z wielu branż i sektorów gospodarki, w szczególności sektora nieruchomości, branży budowlanej, energetycznej, logistycznej, handlowo-usługowej, farmaceutycznej, jednostek samorządu terytorialnego.

Współpracujemy z wieloma instytucjami finansowymi, pozyskując dla projektów finansowanie dłużne na atrakcyjnych warunkach. Wybrane projekty finansujemy środkami własnymi lub środkami pozyskanymi od zaproszonych do współpracy partnerów.

Najważniejsze transakcje:

  • strukturyzacja, budowa i finansowanie 88 centrów handlowych o łącznej wartości 1,1 mld EUR (długofalowa współpraca z niemieckimi sieciami handlowymi w zakresie realizacji ich planów ekspansji)
  • budowa i finansowanie 11 centrów logistycznych
  • leasing wielu budynków biurowych
  • przejęcie w zarządzanie portfela spółek należących do dwóch wiodących austriackich instytucji finansowych