Media o Nas

28.07.2015 Nowe życie zabytków

Nowe życie zabytków

Robert Mandżunowski wypowiada się na temat rewitalizacji, jej znaczeniu społecznym, a także trudnościach, które napotykają inwestorzy i developerzy decydujący się na tego typu przedsięwzięcia.
Jako przykłady rewitalizacji wymienia inwestycje Nowy Dom Jabłkowskich oraz Chmielna 25.
czytaj artykuł
17.01.2014 Chmielna 25 oczami inwestora

Chmielna 25 oczami inwestora

W styczniowo-lutowym wydaniu dwumiesięcznika „ARCH” ukazał się wywiad z Robertem Mandżunowskim na temat budynku Chmielna 25, jego pasji, jaką jest architektura, oraz planach inwestycyjnych firmy. Dyrektor Zarządzający LHI opowiada skąd wzięło się zainteresowanie ul. Chmielną, przy której spółka zrealizowała już dwie inwestycje: Chmielną 25 i Nowy Dom Jabłkowskich oraz planuje następne. Szef LHI przybliża czytelnikom, dlaczego spośród kilku projektów, wybrano akurat ten z pracowni Bulanda & Mucha Architekci. Na koniec, Robert Mandżunowski, przedstawia różnice między procesem inwestycyjnym w Polsce i w Niemczech i tłumaczy dlaczego u nas znacznie trudniej prowadzi się inwestycje: „Wiele przedsięwzięć opiera się na wzajemnym, wypracowanym przez lata zaufaniu, którego brakuje w Polsce, gdzie tematem tabu jest praktykowane na Zachodzie partnerstwo publiczno-prywatne. […] siłą rozwiniętych demokracji Europy Zachodniej jest również to, że potrafią one, w skali mikro i makro znacznie efektywniej prowadzić dialog pomiędzy zainteresowanymi rozwojem danego miasta podmiotami i instytucjami. Planowanie miast i tworzenie wieloletnich programów ich rozwoju stoi tam na wyższym poziomie i jest znacznie bardziej dynamiczne”.