PPP

Realizujemy przedsięwzięcia w sektorze publicznym, szczególnie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, obejmujące projektowanie, finansowanie, budowę i zarządzanie obiektami użyteczności publicznej oraz realizację projektów rewitalizacyjnych.

Wraz z partnerem będącym wiodącym przedsiębiorstwem w branży energetycznej i przetwarzania odpadów uczestniczyliśmy w pierwszm postępowaniu w Polsce w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, którego przedmiotem było zaprojektowanie, finansowanie, budowa i zarządzanie instalacją termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu. Spośród jedenastu uczestników postępowania, trzech złożyło ostateczną ofertę, w tym LHI.

Zobacz Portfolio