Zarząd

Robert Mandżunowski, CEO

Robert Mandżunowski, CEO

Funkcję członka zarządu w LHI sp. z o.o. pełni od sierpnia 2000 r. W latach 1995 - 2000 był głównym prawnikiem Ambasady RP w RFN w zakresie prawa gospodarczego; członkiem zespołu ds. UE odpowiedzialnym za dostosowanie prawa polskiego do unijnego w zakresie prawa gospodarczego m. in. prawa spółek, prawa podatkowego, obrotu nieruchomościami.

W latach 1992-1995 współpracował z jedną z wiodących kancelarii prawnych, gdzie świadczył doradztwo prawne firmom i instytucjom prowadzącym działalność na terenie Polski.

Eliza Majewska

Eliza Majewska

Ukończyła studia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw na Uniwersytecie w Bayreuth (specjalizacja finanse i bankowość oraz marketing). W LHI sp. z o.o. od 2001 r., początkowo na stanowisku account managera zajmującego się obsługą projektów leasingowych, następnie jako dyrektor Działu Zarządzania Projektami a od 2009 r. pełniąc funkcję członka zarządu.